Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości

Użycie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą używaną, gdy inne środki nie mogą być użyte.

Zadaniem systemu nie jest zapobieżenie upadkowi, ale wyeliminowanie skutków, czyli bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie następstw nagłej utraty prędkości.

Aby system ochrony osobistej mógł spełniać swoje zadanie i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podczas konfiguracji indywidualnego systemu ochrony należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na ryzyko:

Minimalna wolna przestrzeń

Bezpieczne zatrzymanie człowieka musi nastąpić w powietrzu - przed osiągnięciem podłoża, elementów konstrukcyjnych lub innej przeszkody (po fazie tzw. swobodnego upadku).

Należy pamiętać, że jeśli nastąpi uderzenie w podłoże lub przeszkodę, skutki zawsze są groźne dla zdrowia i życia.

Aby wyeliminować tego typu ryzyko i zapobiec niebezpieczeństwu należy zapewnić tzw. wolną przestrzeń znajdującą się poniżej pracownika w obszarze potencjalnego upadku.

Określając wielkość koniecznej wolnej przestrzeni należy wziąć pod uwagę parametry elementu łącząco-amortyzującego, a także położenie punktu kotwiczącego w stosunku do użytkownika.