• Zwroty

|ZWROTY - Klient detaliczny

UWAGA!
Informujemy, iż towary z dostępnością "Na zamówienie" realizowane są na zamówienie bezpośrednio pod klienta i nie podlegają zwrotowi.

1. Zwrot towaru w terminie 14 dni

Konsument może dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w jego posiadanie. W takim przypadku, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie, najwygodniej przez poniższy formularz, pocztą elektroniczną na adres: sklep@bhp-protect.pl lub listownie na adres: BHP-PROTECT S.C. z siedzibą w Komornikach przy ul. Lubońskiej 7, 62-052 Komorniki.  

Konsument może skorzystać z poniżej zamieszczonych wzorów oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. Zwroty towarów - zasady

Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Konsument powinien odesłać zwracany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował on nas o odstąpieniu od umowy.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

Prosimy pamiętać, że zwrotowi podlega jedynie produkt czysty, w oryginalnym pudełku, z metkami, nadający się do ponownej odsprzedaży.

Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia jej dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zasady dotyczące zwrotu towarów stosujemy odpowiednio to klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możliwość zwrotu nie dotyczy klientów będących osobami prawnymi, a także klientów będących osobami fizycznymi, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tego klienta charakter zawodowy.

Jak szybko zwrócić produkt:             
         
1 Kliknij i wypełnij formularz

Ikona-formularz.png

2 Zapakuj zwrot

Ikona-paczki(1).jpg

3 Odeślij zwrot

ikona-ciezarowka-dostawcza-dla-aplikacji-i-stron.jpg
                         
 
Gdzie odesłać produkt?

BHP-PROTECT S.C.

ul. Lubońska 7

62-052 Komorniki